Prowadzenie działalności nierejestrowej

Działalnością gospodarczą nazywamy zorganizowaną działalność o charakterze zarobkowym, prowadzoną w sposób ciągły i we własnym imieniu.

W myśl przepisów Prawa przedsiębiorców działalność nierejestrowa nie stanowi działalności gospodarczej, z uwagi na limit przychodów wynoszący odpowiednio:
• 1.745 zł od stycznia do czerwca 2023 (50% z 3490 zł brutto),
• 1.800 zł od lipca do grudnia 2023 (50% z 3600 brutto).

Należy zaznaczyć, że od lipca limit ten ma wzrosnąć do 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (2700 zł), jednak wciąż trwają prace legislacyjne nad ustawą.
Dodatkowym warunkiem jest nieprowadzenie działalności gospodarczej przez ostatnie 5 lat.

Działalność nierejestrowa nie wymaga opłacania składek ZUS. Jedynie z chwilą przekroczenia progu przychodów w danym miesiącu, działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą. Od tego momentu mamy 7 dni na zarejestrowanie działalności w CEIDG oraz zgłoszenie w ZUS.

pl_PL