Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Z dniem 31 lipca 2021 r. rozszerzony został katalog instytucji obowiązanych (IO). Muszą one wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy 🙂

Obecnie do IO zaliczani są m.in. doradcy podatkowi, biegli rewidenci czy podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 31 lipca 2021 r. Do IO zaliczane będą także kolejne podmioty.

I tak od tego dnia IO będą też przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców:

👉 których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu pora, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego niebędących innymi instytucjami obowiązanymi,

👉 prowadzący działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie o obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami w rozumieniu art. 120 ust.1 pkt. 1-3 ustawy VAT, tj. np. galerie sztuki czy domy aukcyjne,

👉 prowadzący działalność polegającą na przechowywaniu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków.

Transakcje o wartości równej lub przekraczającej równowartość 100.000 euro bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane; wskazany próg wartości transakcji dotyczy zarówno działalności wskazanej w punkcie 1 i 2.

Z dniem 31 lipca 2021 roku. Zmieniła się także definicja IO dotycząca pośredników w obrocie nieruchomości. W świetle wcześniejszego jej brzmienia dotyczy wszystkich czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i nie jest ograniczona kwotowo. Od 31 lipca IO będą to pośrednicy nieruchomości z wyłączeniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zmierzających do zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, w której miesięczny czynsz został określony w wysokości mniejszej niż równowartość 10.000 euro.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
📨 biuro@blu-em.pl
☎ +48 575 909 002
🌐 https://blu-em.pl/

pl_PL