Światowy dzień walki z pustynnieniem i suszą

W nawiązaniu do zbliżającego się święta, kilka słów jak polskie prawo walczy w Suszą

Podatek od deszczu obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2018 r. i jest to opłata ponoszona za tzw. zmniejszenie naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych. Obowiązuje w Polsce, ale też na świecie np. w Niemczech, we Włoszech, w Szwecji, w Korei Południowej czy w USA.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o Prawie wodnym taka opłata wnoszona jest w przypadku nieruchomości, której powierzchnia przekracza 3500 m2, gdy zmniejsza się retencja poprzez to, że wyłącza się więcej niż 70 proc. powierzchni tej nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

Obowiązujące stawki – jeżeli na działce znajduje się urządzenie do retencjonowania wody o pojemności powyżej 30 proc. z odpływu rocznego z danej powierzchni, opłata wynosi 5 gr za 1m2. Natomiast jeśli właściciel nieruchomości nie wprowadził takiego rozwiązania, musi zapłacić 50 gr za 1m2.

Planowane są zmiany w podatku od deszczu. Przewiduje je projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Wejdą one w życie prawdopodobnie od 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z projektem ustawy podatek od deszczu obejmie więcej osób. Wzrośnie jednak nie tylko liczb nieruchomości objętych podatkiem. Przewidywany jest także wzrost podatku od deszczu.

Program Moja woda ma zapobiegać skutkom suszy i zachęcać do retencji wody w warunkach przydomowych. Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele nieruchomości na której znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji i wynosi do 80% kosztów instalacji (poniesionych po 1 czerwca 2020 r.) i nie więcej niż 5 tys. zł dla właściciela domu jednorodzinnego.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 575 909 002
https://blu-em.pl/

pl_PL