Ulga sponsoringowa – 150% wydatków w kosztach firmowych

Od 2022 roku, Polski Ład wprowadził ulgę podatkową dla przedsiębiorców, którzy wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz naukę.

Firmy mogą odliczać 100 proc. kosztów uzyskania przychodów oraz – w ramach dodatkowej ulgi sponsoringowej – zyskują możliwość odliczenia dodatkowych 50 proc. kosztów. Ulga sponsoringowa jest skierowana do przedsiębiorców osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na ogólnych zasadach lub podatkiem liniowym oraz podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.

pl_PL