Urlop wypoczynkowy

Zbliża się okres wakacyjny!

Zarówno dla pracodawców jak i pracowników kojarzy się on z urlopami. Dlatego dziś kilka słów o urlopach!

Art. 14 Kodeksu pracy zapewnia pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art 152 pracownikowi przysługuje coroczny, płatny i nieprzerwany urlop, którego nie można się zrzec. Wnioskując o urlop w podzielonych częściach, należy pamiętać aby jeden z nich trwał co najmniej 14 dni kalendarzowych

Urlop wypoczynkowy udziela się na robocze dni kalendarzowe i wynosi on:

  • 20 dni dla osoby z stażem szkolnym i zawodowym poniżej 10 lat oraz
  • 26 dni dla osób z stażem szkolnym i zawodowym powyżej 10 lat.

Zasadą jest wykorzystanie urlopu zaległego (czyli takiego, którego pracownik nie wykorzystał w roku nabycia do niego prawa) do dnia 30 września roku następnego. Urlop z 2020 r. powinien więc być maksymalnie wykorzystany do 30 września 2021 r.

ZMIANA W 2021 dotyczy urlopu wypoczynkowego zaległego. Została ona wprowadzona w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa i wciąż obowiązuje. Zgodnie z art. 15gc ustawy covidowej: w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 575 909 002
https://blu-em.pl/

pl_PL