Wakacje okres urlopowy

Mamy czas wypoczynków i urlopów. Większość z nas wyjeżdża na zaplanowane i długo wyczekiwane wakacje. Pamiętajmy o długości przysługującego nam urlopu, rozpoczynając pracę w ciągu roku. Wymiar urlopu należy się nam proporcjonalnie do przepracowanego czasu na umowę o pracę.

Jeśli nasz ogólny staż pracy i nauki wynosi min. 10 lat, każdy przepracowany miesiąc daje nam 1/12 z 26 dni urlopu na dany rok. Mając doświadczenie zawodowe krótsze niż 10 lat, będzie to miesięcznie 1/12 z 20 dni urlopu na dany rok.

Nie zapominajmy również o obowiązku odbycia nieprzerwanego 14-dniowego wypoczynku, wliczając w ten okres weekendy, święta i inne dni wolne.

pl_PL