Wniosek do dyrektora KIS o interpretację indywidualną

Prowadzisz firmę? Nie wiesz, czy na pewno stosujesz właściwie przepisy prawa podatkowego? Możesz ➡️ poprosić Krajową Informację Skarbową o pomoc 🆘 i dostać interpretację podatkową. Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero planujesz (zdarzeń przyszłych). Za wniosek zapłacisz 🪙 40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeśli we wniosku przedstawisz wiele stanów faktycznych albo zdarzeń przyszłych, zapłacisz za opis każdego z nich. Interpretację otrzymasz do 3 miesięcy od złożenia wniosku. ℹ️ Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i przedsiębiorca zastosuje się do interpretacji.

pl_PL