Wniosek o umorzenie odsetek podatkowych

Podatnik na prawo wnioskować o umorzenie odsetek podatkowych za zwłokę od zaległości podatkowych bez umarzania samych zaległości podatkowych. Jednak aby uzyskać pozytywną decyzję w tej sprawie, musi on odpowiednio umotywować swój wniosek i poprzeć go dowodami.

Mogą być nimi: zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, dokumenty o ponoszeniu wydatków na leczenie itp. Wobec przedsiębiorców stosowane są dodatkowe wymogi i regulacje dotyczące pomocy publicznej. Urząd skarbowy po dokonaniu indywidualnej oceny sytuacji majątkowej wnioskodawcy przyznaje lub odmawia przyznania ulgi w drodze decyzji.

Zapraszamy do naszego biura rachunkowego Blu-eM Księgowość po więcej informacji.

📲 Zadzwoń do nas! 575-909-002.

pl_PL