Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2021

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określiła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Na mocy regulacji od 1 stycznia 2021 r minimalne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika będzie wynosiło 2800 zł, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 18,30 zł.

Potrzebujesz doradztwa księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 525 22 22 50
https://blu-em.pl/

pl_PL