Zajęcie wspólnej nadpłaty podatku na długi jednego małżonka

W sytuacji, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie na PIT-36 i wykazują nadpłatę podatku, a jedno z małżonków ma długi stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym, komornik ma prawo zająć taką nadpłatę na poczet spłaty długu. Osoby pozostające w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej mają prawo do łącznego opodatkowania swoich dochodów. Oznacza to, że istnieje solidarność w prawie do zwrotu nadpłaty podatku, a także zajęcia nadpłaty przysługującej współmałżonkowi nieposiadającemu długów.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura rachunkowego Blu-eM Księgowość. Chętnie rozliczymy Twojego PITa.

📲 Zadzwoń do nas! 575-909-002

pl_PL