Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego

Każdy przedsiębiorca, któremu urodzi się dziecko, ma możliwość skorzystania z 14-dniowego urlopu ojcowskiego. Przysługuje on każdemu mężczyźnie, który został ojcem.

Urlop ojcowski przysługuje zarówno mężczyznom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i tym prowadzącym działalność gospodarczą. Jednak przedsiębiorca, jako osoba podlegająca dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, będzie mógł skorzystać z zasiłku macierzyńskiego należnego przez okres urlopu ojcowskiego.

Warunkiem otrzymania zasiłku jest nieposiadanie zadłużenia w ZUS przekraczającego kwotę 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

pl_PL