Zdana praca organów spółek – zarząd i rada nadzorcza zmiany w prawie spółek w roku 2020/2021

Zdalna praca organów spółek
Obowiązuje zasada , że w spółce można korzystać z ułatwień w funkcjonowaniu organów dotyczących w szczególności wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość/środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd i rada nadzorcza
Aktualnie zarząd spółki z o.o. i akcyjnej może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie zarządu mogę uczestniczyć w posiedzeniu tego organu przy wykorzystaniu wspomnianych środków. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.

Z dniem 18 kwietnia 2020 r. wprowadzono regulację, na podstawie której rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa (statut) spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej zgłosi sprzeciwu.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 525 22 22 50
https://blu-em.pl/

pl_PL