Zmiana formy opodatkowania do 20 lutego

ℹ️ Podatnicy w 2024 roku mogą zmienić sposób opodatkowania dochodów z działalności w terminie do 20-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym 2024 roku.
Dotyczy to zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy, skalę podatkową, ryczałt ewidencjonowany, gdy przedsiębiorca nie korzystał w poprzednim (2023 roku) z karty podatkowej. Jeżeli jednak korzystał to ma czas na zmianę formy opodatkowania ➡️ do 20 stycznia 2024 r.
Przedsiębiorca, który w 2024 roku zarejestruje działalność gospodarczą i nie wskaże (np. omyłkowo) żadnej formy opodatkowania, wówczas dochody z tej działalności będą opodatkowane domyślnie skalą podatkową.
Wybór lub zmiana formy opodatkowania następuje poprzez złożenie przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (tj. wg miejsca zamieszkania podatnika) oświadczenia lub pisemnego wniosku o zastosowaniu wybranej formy opodatkowania lub dokonuje aktualizacji na formularzu CEIDG-1.

pl_PL