ZUS naliczy wyższą składkę zdrowotną w razie braku deklaracji

W przypadku gdy przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem nie przekaże do ZUS informacji o wysokości przychodu osiągniętego w danym miesiącu, organ rentowy naliczy mu wtedy wyższą „urzędową” składkę zdrowotną. Przed zmianami w przepisach w przypadku nie przekazania informacji o miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej do ZUS, organ rentowy ustalał podstawę wymiaru składki zdrowotnej w kwocie minimalnego wynagrodzenia.

Po wprowadzeniu zmian w przepisach, dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem, którzy nie przekazali informacji o miesięcznym przychodzie, ZUS ustala im podstawę wymiaru składki zdrowotnej w wysokości 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

pl_PL