CZYM JEST PODPIS ELEKTRONICZNY – BYDGOSZCZ

Certyfikat kwalifikowany tzw. podpis elektroniczny to specjalny certyfikat spełniający wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym, wydawany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. W Polsce są 4 podmioty o zasięgu krajowym wydające podpis elektroniczny.
Podpis elektroniczny weryfikowany złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu i wywołuje takie same skutki prawne. Certyfikat kwalifikowany może być wydany wyłącznie osobie fizycznej.

ZASTOSOWANIE PODPISU ELEKTRONICZNEGO

 • kontakty drogą elektroniczną z ZUS (w programie Płatnik),
 • składanie wniosków i pozyskiwanie wypisów do KRS,
 • składanie e-deklaracji podatkowych,
 • podpisywanie raportów do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej),
 • korespondencja z GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych),
 • podpisywanie faktur elektronicznych,
 • składanie formularzy do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej),
 • składanie pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym,
 • składanie e-deklaracji do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny),
 • korespondencja z urzędami administracji publicznej,
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych,
 • komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Adm. Publicznej),
 • znakowanie wiarygodnym czasem (elektroniczny odpowiednik datownika, wiążący czas z dowolnymi danymi).

Oferujemy zestawy do podpisu elektronicznego z czytnikiem, bez czytnika oraz odnowienie certyfikatu. Dodatkowe informacje oraz cennik dostępne w siedzibie firmy Blu-eM Sp. z o.o. . Kijowska 44 Bydgoszcz

Uwaga: możliwe rabaty przy większej liczbie zakupu podpisów lub odnowień

BŁYSKAWICZNIE ODPOWIADAMY NA ZAPYTANIA, NAPISZ DO NAS

Czekamy na Twoje pytania