Powołanie nowy tytuł do składki zdrowotnej

Za sprawą przepisów Polskiego Ładu od 01 stycznia 2022 roku do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zastał wprowadzony nowy tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Od tego dnia ubezpieczeniem zdrowotnym zostały objęte osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że nowy tytuł dotyczy m.in. członków zarządu, członków komisji rewizyjnej, oraz członków komisji egzaminacyjnych. Z art. 81 ust. 8 pkt 11 a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wynika, że podstawę tę stanowi kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania. Pokaż mniej