Rozliczenie VAT w przypadku bezpłatnego nabycia terminala płatniczego

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT w zakresie, w którym towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo to nie zależy od źródła, z jakiego nabycie towaru lub usługi zostało sfinansowane przez podatnika.

Z tego względu odliczenie VAT od bezpłatnego nabycia terminala płatniczego następuje na zasadach ogólnych. Zgodnie z nimi podatnik może odliczyć VAT od wydatków na zakup terminala, jeśli będzie on służył do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli natomiast terminal będzie używany przy wykonywaniu czynności zwolnionych z VAT, to VAT od takiego wydatku odliczyć nie można.