Skala podatkowa, koszty i PIT-2 w 2022 roku

Płace 2022
czyli kwota wolna, skala podatkowa, koszty i PIT-2 w 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. wysokość 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, stosowanej przez zakłady pracy przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek PIT od pracowniczych należności wzrosła z 43,76 zł do 425 zł. Zastosowano nową kwotę wolną od podatku w wysokości 30.000 zł w skali roku, a roczna kwota zmniejszająca podatek została podwyższona do 5.100 zł. W związku z powyższą nową kwotą wolną od podatku, podatnicy PIT, których dochody opodatkowane według skali podatkowej, nie będą przekraczały 2.500 zł miesięcznie, nie będą mieli obowiązku zapłaty podatku.

Zgodnie ze zmodyfikowanym art. 44 ust. 3 pkt 1, po przekroczeniu tzw. kwoty wolnej od podatku, przedsiębiorcy nadal będą mieli możliwość niewpłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie będzie przekraczał 1.000 zł, gdyż art. 44 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uległ zmianie.

Aby pracodawca mógł zastosować 1/12 kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczek na wynagrodzenie, powinien dysponować złożonym (w ustawowym terminie) przez pracownika formularzu PIT-2. Pracownicy, którzy złożyli ten wniosek w poprzednich latach, nie muszą ponownie składać wniosku.
W przeciwieństwie do lat poprzednich, 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, pracodawca dysponujący pracowniczym PIT-2 w bieżącym roku, będzie stosował również przy obliczaniu zaliczki na podatek według 32% stawki podatku, co wynika z znowelizowanego art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zwiększono próg skali podatkowej do wysokości 120.000 zł i do tej kwoty podatnicy na skali podatkowej będą opłacali podatek według 17% stawki.

Tzw. zryczałtowane koszty pracownicze pozostają na dotychczasowym poziomie: podstawowe 250 zł, podwyższone 300 zł miesięcznie. Rocznie odpowiednio 3.000 zł, w przypadku kilku umów – 4.500 zł. Natomiast dla podatników korzystających z kosztów podwyższonych przy jednym etacie ich wysokość to 3.600 zł, a przy kilku etatach 5.400 zł. W wyniku nowelizacji art. 32 ust. 1f koszty tzw. „wieloetatowcy” po otrzymaniu przez pracownika sporządzonego na piśmie wniosku o pobór zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, to płatnik będzie pobierał zaliczki bez ich stosowania najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał ten wniosek.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
📨 biuro@blu-em.pl
☎ +48 575 909 002
🌐 https://blu-em.pl/