Składki zdrowotne od 2022 roku

Polski Ład naliczanie składki zdrowotnej od 2022 

Od stycznia 2022 roku składka zdrowotna będzie uzależniona od formy opodatkowania i wysokości dochodów. I tak dla osób prowadzących działalność na skali podatkowej, na liniowym podatku lub korzystających z Ip Box zostanie wprowadzony rok składkowy trwający od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. Wysokość składki zdrowotnej nadal będzie wynosiła 9% podstawy wymiaru, przy czym opłacających podatek liniowy 4,9% jednak nie mniej niż 9% minimalnej płacy.

Składka za styczeń 2022 będzie opłacona w lutym 2022 na obecnych zasadach 

Podstawę do obliczenia zdrowotnej od lutego 2022 do zapłaty w marcu będzie stanowił dochód ustalony jako różnicę przychodu pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz o opłacone składki społeczne w tym miesiącu za styczeń.

Podstawę za marzec i kolejne miesiące dochód będzie stanowił różnicę między suma przychodów osiągniętych od początku roku i sumą poniesionych kosztów uzyskania przychodów od początku roku pomniejszonych o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzednie oraz o różnicę zapłaconych i odliczonych składek społecznych od początku roku.

Miesięczna podstawa nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia na 1 stycznia danego roku.

Po zakończeniu roku nastąpi roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Jeśli suma wpłaconych składek zdrowotnych będzie wyższa niż winna być nadwyżka zostanie zwrócona ☺️

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
📨 biuro@blu-em.pl
☎ +48 575 909 002
🌐 https://blu-em.pl/