Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

30.06.2021 jest w tym roku ostatecznym dniem:

  • zamknięcia ksiąg rachunkowych,
  • sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  • podpisania sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sporządzenia sprawozdania z działalności za 2020 rok.

Terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2020 zostały w tym roku przesunięte na mocy rozporządzenia Ministra Finansów. Regulacje weszły w życie 30.03.2021 roku. Wydłużono także terminy dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych do 30.09.2021 oraz złożenie sprawozdań finansowych za 2020 rok do dnia 10.10.2021.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 575 909 002
https://blu-em.pl/