Sprzedaż auta wykupionego z leasingu skutki vat

Właściwe jest wyłączenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania bądź darowizny towarów stanowiących część majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

Z wnioskiem do organu podatkowego zwrócił się podatnik prowadzący indywidualnie działalność gospodarczą, w której wykorzystywał, na podstawie umowy leasingu operacyjnego, samochód osobowy. Samochód został wykupiony z leasingu na cele osobiste i w dacie wykupu nastąpiło jego przekazanie na cele prywatne.

Dyrektor KIS stwierdził, że w przedstawionych okolicznościach wnioskodawca, dokonując sprzedaży samochodu osobowego, nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.Sprzedaż przez niego samochodu stanowić będzie zwykłe wykonywanie prawa własności. Tym samym będzie on zbywać samochód stanowiący jego majątek prywatny, korzystając z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. W konsekwencji czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatnikiem VAT.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 525 22 22 50
https://blu-em.pl/