Tydzień mediacji

21.10.2021 przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji☺

Celem tego dnia jest propagowanie i wspieranie pokojowych metod rozwiązywania konfliktów. Mediatorem może być osoba o wiedzy teoretycznej i psychologicznej. Mediator musi zachować postawę neutralną i bezstronną.
W obchodach uczestniczą sądy, ośrodki mediacji, kancelarie prawne i poradnie psychologiczne.

W Bydgoszczy Tydzień Mediacji już po raz kolejny jest wspierany przez znajomą nam bydgoską internetową telewizję BluStreamTV za co dziękujemy i gratulujemy.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
📨 biuro@blu-em.pl
☎ +48 575 909 002
🌐 https://blu-em.pl/