Umorzoną subwencję z pfr księguje się w przychody 2021 r.

Umorzoną subwencję z PFR księguje się w przychody 2021 r.

Umorzenie zobowiązania wobec PFR z tytułu subwencji powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpi umorzenie, tj. w 2021 r. W dacie tego zdarzenia należy więc przeksięgować kwotę podlegającą umorzeniu z konta 24 na konto 76-0. 

W Dzienniku Ustaw z 2021 roku opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju.

Weszło ono w życie z dniem 20 lipca 2021 roku. Chodzi o finansowanie programowe udzielane w postaci pożyczki umarzalnej do wysokości 75% nominalnej wartości. Resort finansów postanowił zaniechać poboru podatku dochodowego, ponieważ konieczność zapłaty podatku dochodowego od umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej oraz finansowania preferencyjnego otrzymanych z PFR, stanowiłaby dodatkowe obciążenie ekonomiczne dla przedsiębiorców, którzy skorzystali z pomocy pandemicznej oferowanej przez PFR.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
📨 biuro@blu-em.pl
☎ +48 575 909 002
🌐 https://blu-em.pl/