Wystawienie faktury zwykłej do faktury uproszczonej

Faktury uproszczone mają bardzo podobny zakres danych do paragonu fiskalnego z numerem NIP nabywcy . Brak jest jednak uzasadnienia, aby podatnik występował o wystawienie faktury zwykłej, jeżeli otrzymał paragon uznany za fakturę uproszczoną.

Sprzedawca może wystawić tzw. fakturę zwykłą do paragonu fiskalnego (do kwoty 450 zł, zawierającego numer NIP nabywcy), pod warunkiem, że ten zwróci mu paragon przy kasie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 525 22 22 50
https://blu-em.pl/