Wytyczne dla organizatorów kolonii i obozów

Organizatorzy letnich wypoczynków naszych pociech muszą zgłaszać zorganizowany wypoczynek do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz przestrzegać nałożonych wytycznych dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Organizacja takiego wypoczynku jest możliwa w reżimie sanitarnym:

  • Dzieci biorące udział w wypoczynku muszą być zdrowe w dniu wyjazdu o czym poświadczy rodzic w oświadczeniu.
  • Grupa uczestników nie może przekraczać 15 osób w przypadku dzieci do 10 roku życia i 20 osób w przypadku dzieci powyżej 10 roku życia.
  • Obiekt, w którym jest organizowany wypoczynek powinien być przeznaczony tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierać strefę do tego wyodrębnioną.
  • Organizator musi zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem.
  • Organizator musi zapewnić pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby.
  • Organizatorzy muszą przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników wypoczynku
  • Organizatorzy muszą opracować regulamin uczestnictwa który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniać stan zagrożenia epidemicznego obowiązkiem jest również zapewnienie środków higienicznych w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 575 909 002
https://blu-em.pl/