Zakup upominków a koszty podatkowe

Wydatki na upominki przekazywane w sposób masowy, czyli dostępne dla każdego zainteresowanego np. w czasie wydarzeń promocyjnych lub marketingowych mogą stanowić koszty podatkowe dla firmy jako wydatki na reklamę.

Jeżeli jednak upominki adresowane są do wybranej grupy odbiorców, wydatki na nie należy traktować jako koszty reprezentacji, które nie mogą stanowić kosztów podatkowych.

Podobnie traktowane są wydatki na alkohol. Według organów podatkowych należy uznać je za wydatki reprezentacyjne, które nie przyczyniają się do osiągnięcia przez firmę przychodów ani zabezpieczenia ich źródła.