Zaliczki na PIT w 2018r

Od stycznia 2018r. podatnicy nie muszą płacić zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli łączna kwota zaliczki nie przekroczy 1 000zł.

Z ulgi tej mogą korzystać podatnicy, którzy wybrali podatkową księgę przychodów i rozchodów (ryczałtowcy nie mają takiej możliwości). 

Jeżeli w ciągu roku, Twoja łączna kwota zaliczek na podatek nie przekroczy 1000 zł, nie masz obowiązku uiszczania ich w urzędzie.

Gdyby ktoś zdecydował się wpłacać każdą zaliczkę, jak robił to dotychczas – wszystko pozostaje bez zmian.

Warto się na tym pochylić przy zamknięciu pierwszego półrocza 2018 roku.

Tekst napisany na postawie “Biuletynu informacyjnego dla służb ekonomiczno-finansowych nr 3”