Zdalna praca a koszt firmy

Jeśli pracownik świadczy pracę zdalnie, pracodawca może uwzględnić w kosztach prowadzonej działalności kwot rekompensat wypłaconych pracownikom, którzy wykonują pracę zdalną związaną z podwyższonymi kosztami wykonywania pracy w miejscu zamieszkania, zapewnieniem materiałów i narzędzi do jej świadczenia.

Wynika to z przepisów iż można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wyłączonych z tej kategorii.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 575 909 002
https://blu-em.pl/