Zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy zmiany w prawie spółek w roku 2020/2021

W trybie zdalnym mogą być przeprowadzone także zgromadzenia wspólników spółki z o.o. i walne zgromadzenia akcjonariuszy. O udziale w zgromadzeniu w sposób zdalny postanawia zwołujący to zgromadzenie.

Warunkiem skorzystania z tych rozwiązań jest określenie w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólnika/akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Regulamin taki określa rada nadzorcza. W spółce z o.o. bez tego organu mają to uczynić wspólnicy, w razie potrzeby w specjalnym trybie. Z dniem 3 września 2020 r. weszły w życie regulacje dotyczące potwierdzenia przez spółkę akcyjną otrzymania głosu akcjonariusza oddanego zdalnie.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 525 22 22 50
https://blu-em.pl/