Zmiana czasu podczas pracy a wynagrodzenie

Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi 26 marca 2023 roku. W związku z tym pracownicy zatrudnieni na nocnej zmianie przepracują jedną godzinę mniej, niż wskazuje obowiązujący ich wymiar czasu pracy. Pracodawca jednak musi zapłacić wynagrodzenie pracownikowi za taką liczbę godzin, jaką byli zobowiązani przepracować w danym okresie rozliczeniowym. Pracownicy nie przepracują tej godziny nie ze swojej winy, a z powodu ogólnych przepisów. Okoliczność zmiany czasu nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie w stawce miesięcznej.

Również w przypadku gdy pracownik jest wynagradzany stawką godzinową, powinien otrzymać wynagrodzenie za taką liczbę godzin, jaką powinien przepracować zgodnie z wymiarem czasu pracy, który go obowiązuje. Zatem jego wynagrodzenie również nie może zostać pomniejszone za niedopracowaną godzinę. Pracownikowi nie przysługuje natomiast dodatek nocny za tę nieprzepracowaną godzinę, ponieważ pracownik faktycznie przepracuje w nocy 7, a nie 8 godzin.