Znamy limity księgowe i podatkowe na 2022 rok

Limity w ustawach o podatku dochodowym i rachunkowości wyrażone są w walucie euro i przeliczane po średnim Kursie NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy

W efekcie limit w 2022 r. status małego podatnika będzie przysługiwała podatnikowi, u którego wartość przychodu ze sprzedaży w 2021 roku nie przekroczy 2 000 000 euro czyli 9 188 000 zł. Limit jednorazowej amortyzacji stanowiącej pomoc de minimis wyznaczonej w kwocie 50 000 euro w 2022 wyniesie 230 000 zł. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mieli podatnicy których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie nie przekroczą w 2021 roku 9 188 200 zł.

Zgodnie z ustawa o rachunkowości księgi rachunkowe od 2022 roku będą musiały prowadzić firmy których przychody za 2021 przekroczą 9 188 200 zł

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
📨 biuro@blu-em.pl
☎ +48 575 909 002
🌐 https://blu-em.pl/