Zus od wynajętego lokalu dla pracownika

Wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu określonego w przepisach o wynagrodzeniu.

Jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego świadczenie ustala się w wysokości: czynszu lub kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 525 22 22 50
https://blu-em.pl/